Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Logo Patenton

Ochranné známky


Ochranná známka (OZ) je jedinečný symbol, který odlišuje vaše zboží nebo služby od ostatních a každý podnikatel by si měl být vědom toho, jaké výhody registrace ochranné známky nabízí.
Ochrannou známkou se rozumí jakýkoli symbol, slovo, název, zařízení, číslice nebo kombinace obojího, které lze graficky znázornit, lze zaregistrovat jako ochrannou známku. Nicméně i registrace ochranných známek má svá specifika.  Dobrá ochranná známka musí být snadno vyslovitelná, jednoduše zapamatovatelná, ale současně by neměla ztratit svou jedinečnost a rozlišovací způsobilost. Tedy mít schopnost schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé.
Pomůžeme Vám s registrací Vaší ochranné známky jak v České republice, tak i jinde v zahraničí, a to sami nebo prostřednictvím našich zahraničních partnerů.

 

V oblasti ochranných známek zajišťujeme: