Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Logo Patenton

Patentové inženýrství


Patentové inženýrství je sled činností s cílem vytvořit inovační prostředí nebo vyvinout nový produkt nejlépe zakončený podáním patentové přihlášky. Patentový inženýr je tedy patentový specialista s vědeckými nebo inženýrskými zkušenostmi, které nevyžadují kvalifikaci advokáta ani patentového zástupce, ale přesto se odborně podílí jak na přípravě patentových příhlášek, tak na samotném řízení o udělení patentu.


Z mnoha je důvodů je výhodné, když výrobní firma má k dispozici vlasatního patentového specialistu, byť jen na částečný úvazek. Patentový specialista se zaměřuje zejména na aspekty duševního vlastnictví a poskytování technické odbornosti během hodnocení vynálezu.


Patenton group nabízí i vytvoření výkresové dokumentace pro získání průmyslových práv. jelikož schopnost pochopit daný vynález a poté jej proměnit na schematické výkresy je velmi důležitá činnost pro podání patentové přihlášku a pro bezproblémový průběh řízení o udělení patentu.
Patenton groub v této obůlasti:

 

Patenton group v této obůlasti:

 

Nabízíme provedení následujících činností: