Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Logo Patenton

Správa dat a informací


Správa patentových dat a informací. Vzhledem k tomu, že každá patentová přihláška může trvat až několik let, je nutné vytváření informačního systému, aby bylo možné lépe spravovat patentové portfolio, a to to po celou dobu životnosti jednotlivých případů.
Sledování všech patentových přihlášek pro zákazníky může být poměrně obtížné, proto existují různé SW, které tuto činnost zajišťují. Na druhou stranu, jako u každého SW, je pro správnou správu dat nutná určitá uživatelská zdatnost.  Mnoho podniků a patentových kanceláří najímá specialisty na dat, informací a dokumentů, aby spravovali jejich patentové informace, jelikož do systému se může zadávat značné množství dat a dokumentů. Samotný systém může být neuvěřitelně složitý, pokud jde o množství uchovávaných informací a počet uložených dokumentů. Navíc některé informace jsou vkládány do systému uživatelem a je na něm, aby datum vypočítal ručně a zadal toto datum do systému nebo aby příslušný dokument přiřadil ke správnému spisu nebo aby zahájil příslušný úkon před uplynutím lhůty.
Existuje několik možností, jak může systém pro správu patentových dat a informací vypadat.


Nabízíme provedení následujících činností: